Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor

GrowingMan Kurs/Utbildning

Vi gör det tillsammans

Känner du dig trygg i din manlighet? Har du styrkan att sätta och hålla dina gränser? Kan du uttrycka dina känslor? Om just du upplever dig ha problem med något av detta så vill vi erbjuda dig en utmaning.....

NY Kursstart 

Välkomna till vår vision!

Välkommen till vår kurs om manlighet och känslor! I denna kurs kommer vi att utforska hur manlighet kan påverka hur vi män uttrycker och hanterar våra känslor, särskilt när det gäller sorg, rädsla, ilska och lycka.

 

Vi lever i en värld där manliga normer ofta uppmuntrar män till att vara starka och oberörda. Det kan ibland skapa en kultur där män känner sig begränsade när det gäller att uttrycka sina känslor fullt ut. Genom denna kurs kommer vi att undersöka hur denna norm påverkar män och hur det kan vara till fördel att skapa en mer öppen och stödjande miljö för känslouttryck.

 

Vi kommer att utforska olika strategier för att hantera och uttrycka sorg på ett hälsosamt sätt. Deltagarna kommer att få verktyg för att navigera genom förlust och sorg samt lära sig att uttrycka och dela sin sorg med andra.

 

Vi kommer också att diskutera rädsla och hur den kan påverka mäns mentala och fysiska hälsa. kursen kommer att erbjuda tekniker för att hantera rädsla på ett konstruktivt sätt och uppmuntra till att söka stöd och dela sina rädslor med andra.

 

Ilska är en annan känsla som vi kommer att utforska. Vi kommer att diskutera och arbeta med hälsosamma sätt att hantera ilska och undvika destruktivt beteende. Deltagarna kommer att få verktyg för att uttrycka sin ilska på ett konstruktivt sätt och lära sig att kommunicera effektivt i konfliktsituationer.

 

Slutligen så kommer vi att utforska känslan av lycka och hur man kan odla och uppleva den på ett meningsfullt sätt. Vi kommer att diskutera olika sätt att främja lycka och välbefinnande i vardagen och hur man kan skapa meningsfulla relationer och kopplingar till andra.

 

Denna kurs kommer att erbjuda en trygg och stödjande miljö där deltagarna kan dela sina erfarenheter och lära sig av varandra, där sårbarhet är välkommet fullt ut. Vi hoppas att genom att öppna upp diskussionen om manlighet och känslor kan vi bidra till att främja en mer känslomässigt hälsosam och balanserad syn på manlighet.

Ta del av Nyheter & erbjudande

 
 
 

Väx i din egen takt

Delta på våra kurser

GrowingMan Retreat är en kurs som är uppdelad på fyra helger där vi går igenom olika slags övningar kopplade till känslor. Vi kommer att arbeta utifrån känslorna sorg, ilska, rädsla/skam och glädje. Vi använder oss av väl beprövade övningar där vi kommer att jobba med både kroppen och intellektet. Du kan förvänta dig samtal i grupp om djupa ämnen så som din historia och dina relationer. Vi kommer även att möta känslorna i kroppen genom olika slags andningsövningar och meditationer. Kursen är en sammansatt kurs och det går därför inte att bara medverka en helg. Du kommer att få möta dig själv på ett nytt plan och möta andra män med liknande ambitioner i sin utveckling som du själv. 

Klicka på blomman för info om de olika modulerna.

unsplash