Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor

Välkommen hem

GrowingMan Kurs/Utbildning

Vi gör det tillsammans

Känner du dig trygg i din manlighet? Har du styrkan att sätta och hålla dina gränser? Kan du uttrycka dina känslor? Om just du upplever dig ha problem med något av detta så vill vi erbjuda dig en utmaning.....

NY Kursstart till års program

Ny Kurser

Breathwork/ Andningsarbete

Välkomna till vår vision!

Vi bjuder in dig att utforska en djupgående vision, Vi vet att genom upplevelser har vi lättare att komma i kontakt med vårat innersta. 

Vår historia om manlighet påverkar vårt sätt att uttrycka och hantera känslor.

Vår strävan är att skapa en värld där män kan vara autentiska, känslomässigt uttrycksfulla och djupt närvarande i sina liv.

Vi lever i en tid där manliga normer ofta tvingar män att vara starka och oberörda. Denna kultur av emotionell begränsning förhindrar många från att fullt ut uppleva och uttrycka sina känslor. Vi ser hela människan och erkänner att varje individs känslor är unika och betydelsefulla. Att förstå och bearbeta våra känslor är centralt för att leva ett meningsfullt och autentiskt liv.

Våra kurser är utformade för att förändra dessa begränsande normer genom att skapa en öppen och stödjande miljö för känslouttryck. Vi arbetar processinriktat, med fokus på beprövade metoder och evidensbaserade tekniker som stödjer människan  i deras emotionella och relationella utveckling.

Genom vår processinriktade metod erbjuder vi kurser som hjälper dig att hantera och uttrycka känslor på ett hälsosamt sätt:

Sorg och Förlust :

Vi guidar dig genom sorgens process och ger verktyg för att uttrycka och dela din sorg med andra. Här finns utrymme för att möta och bearbeta förlustens smärta i en stödjande miljö.
Rädsla och Hälsa:

Vi hjälper dig att förstå och hantera rädsla, både mentalt och fysiskt. Genom processinriktade tekniker uppmuntrar vi till att söka stöd och dela dina rädslor, vilket leder till djupare insikter och helande.
Ilska och Kommunikation: 

Vi erbjuder verktyg för att bearbeta ilska och uttrycka den på ett konstruktivt sätt. Genom att förstå ilska kan du undvika destruktiva beteenden och istället kommunicera effektivt, även i konfliktsituationer.
Lycka och Välbefinnande:

Vi utforskar vägar till att odla lycka och välbefinnande i vardagen. Genom processinriktat arbete skapar vi meningsfulla relationer och en djupare förståelse för vad som ger lycka.
Sexualitet och Anknytning:

Vi arbetar med att förstå och förbättra din relation till sexualitet och anknytning. Genom att utforska dessa områden kan du skapa djupare, mer meningsfulla relationer och uppleva en starkare känsla av intimitet och koppling till andra.


Genom våra kurser skapar vi en trygg och stödjande gemenskap där deltagarna kan dela sina erfarenheter och lära av varandra. Här är sårbarhet inte bara accepterat, utan välkommet och värdefullt. Vi tror att genom att öppna upp för diskussioner om manlighet, känslor, sexualitet och relationer, kan vi främja en mer känslomässigt hälsosam och balanserad syn på manlighet.

Vi inbjuder dig att utforska våra kurser, som alla syftar till att stärka din förmåga att hantera och uttrycka dina känslor. Tillsammans bygger vi en gemenskap baserad på förståelse, respekt och stöd. Vår vision är att vara en motpol till machokulturen och se hela människan och bidra till en mer känslomässigt balanserad och hälsosam värld för alla.


Grupp lektion Känslor, glädje sorg, ilska, rädsla,,,

Ta del av Nyheter & erbjudande

 
 
 

Väx i din egen takt

Delta på våra kurser

GrowingMan Retreat är en kurs som är uppdelad på fyra helger där vi går igenom olika slags övningar kopplade till känslor. Vi kommer att arbeta utifrån känslorna sorg, ilska, rädsla/skam och glädje. Vi använder oss av väl beprövade övningar där vi kommer att jobba med både kroppen och intellektet. Du kan förvänta dig samtal i grupp om djupa ämnen så som din historia och dina relationer. Vi kommer även att möta känslorna i kroppen genom olika slags andningsövningar och meditationer. Kursen är en sammansatt kurs och det går därför inte att bara medverka en helg. Du kommer att få möta dig själv på ett nytt plan och möta andra män med liknande ambitioner i sin utveckling som du själv. 

Klicka på blomman för info om de olika modulerna.

unsplash