Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor

SEX.. Lust & Olust

En kurs för Män

Kurshelg 

Är det du?

  1. Bristande kommunikation: Om det finns en bristande kommunikation mellan dig och din partner när det gäller sexuella behov, önskemål och gränser kan det leda till frustration, missförstånd och konflikter. Det kan även leda till att en av parterna känner sig förbisedd eller oönskad.

  2. Sexuell prestandaångest: Om du känner en konstant oro för att inte kunna prestera "tillräckligt bra" i sängen, såsom att inte få eller behålla erektion eller att komma för tidigt, kan det leda till en brist på självförtroende och njutning i sexuella situationer.

  3. Ojämlikhet i sexuell tillfredsställelse: Om det finns en ojämnhet i sexuell tillfredsställelse mellan dig och din partner, där en part känner sig mindre nöjd eller tillfredsställd än den andra, kan det skapa spänningar och osäkerhet i relationen.

  4. Undvikande av intimitet: Om du har en tendens att undvika intima situationer eller sexuella aktiviteter på grund av rädsla, ångest eller obehag, kan det leda till distans och minskad närhet i relationen. Det kan också indikera underliggande problem som behöver adresseras för att skapa en mer tillfredsställande och givande sexuell relation.

Om

Utforska en trygg och stärkande helgkurs i en exklusiv mansgrupp, där vi gemensamt tar oss an ämnena sex, närhet och intimitet. Vi kommer att guida dig genom en djupdykning i dessa viktiga områden och ge dig kraftfulla verktyg för att stärka din självkännedom och uppleva en ökad njutning och förbindelse i ditt sexliv.


Vi kommer att arbeta utifrån Malin Drevstams banbrytande bok "Lust och olust", och tillsammans utforska dess insikter och råd för att skapa mer meningsfulla och tillfredsställande sexuella relationer. Genom en kombination av gruppdiskussioner, övningar och personliga reflektioner kommer du att få möjlighet att utforska din egen sexualitet och stärka din förmåga att skapa och upprätthålla trygga och respektfulla relationer.


Denna kurs är utformad för att erbjuda en stödjande och inkluderande miljö där du kan utforska dina egna känslor och erfarenheter i en grupp av likasinnade män. Ta chansen att lämna bakom dig gamla mönster och öppna upp för nya möjligheter till tillväxt och glädje i ditt sexliv. Anmäl dig till kursen idag och ta det första steget mot ett mer uppfyllande och berikande sexliv!


Hur

Upptäck vår spännande kurshelg som sträcker sig över tre dagar.

Kostnaden för den här unika upplevelse  inkluderar kursavgiften och kursmaterial. samt kost (vegetarisk)  och logi.

 

Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla deltagare. Vänligen informera oss om eventuella allergier eller särskilda kostbehov vid din anmälan.

Kontakta oss via e-post eller telefon om du har några frågor eller behöver ytterligare information. Vi ser verkligen fram emot att välkomna dig till denna givande och berikande helg!

OBS! Sängkläder inte ingår, men kan antingen tas med eller hyras på plats för din bekvämlighet.

Varför

  1. Personlig omvandling: Genom att dyka djupt in i sin sexualitet, intimitet och lära sig om anknytningsmönster  kan män upptäcka helt nya delar av sig själva och stärka sin identitet. Det är en resa mot ökad självinsikt och självförtroende som kan forma deras liv på djupet.

  2. Berikade relationer: Genom att bli medvetna om och uttrycka sina behov och önskemål kan män skapa mer meningsfulla och uppfyllande relationer. Genom att odla sexuell, emotionell  närhet kan de fördjupa banden med sina partners och skapa en starkare och mer kärleksfull förbindelse.

  3. Hälsa och harmoni: En balanserad och tillfredsställande sexuell relation har visat sig ha en positiv inverkan på både fysisk och mental hälsa. Genom att minska stress, öka välbefinnandet och stärka immunförsvaret kan män uppleva en ökad livskvalitet och välmående.

  4. Utmana normer: Genom att aktivt engagera sig i sitt arbete med sexualitet, intimitet och anknytning kan män vara pionjärer i att bryta ner föråldrade könsstereotyper och normer. Genom att omdefiniera vad det innebär att vara manliga, kan du vara med att skapa en mer inkluderande och jämställd värld för alla.

unsplash