Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor

Kurser & Utbildningar

Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor

Ett Års Program i 4 moduler

Vår kurs om manlighet och känslor ger dig verktyg för att utforska och hantera känslor som sorg, rädsla, ilska och lycka. Vi undersöker hur manliga normer påverkar känslouttryck och erbjuder strategier för att hantera dem hälsosamt. Du kommer att lära dig att navigera genom förlust och sorg, hantera rädsla konstruktivt, uttrycka ilska på ett hälsosamt sätt och odla meningsfull lycka. Deltagarna delar erfarenheter och lär sig i en trygg och stödjande miljö, där sårbarhet välkomnas, med målet att främja en mer balanserad syn på manlighet


Growingman gruppsamtal
intimitet
Bada
SEX, Lust och olust. anknytning

Kursen kommer att fördjupa sig i de sensuella ämnena sex, närhet och anknytning och avslöja hur våra tidiga relationer formar våra vuxna erfarenheter av passionerad intimitet och sexuell njutning.

Vi kommer att guida dig genom utforskningen av frågor som: Vad är egentligen sex, och vad är dess magnetism? Vi kommer även att utforska hur dagens samhälle präglar vår syn på sex och njutning. Låt dig inspireras att upptäcka och omfamna din sexuella manliga kraft och frihet

SEX.. Lust & OlustBreathwork & Andningsarbete

Frigörande andning är en kraftfull andningsteknik som används för att öka medvetenheten, främja emotionell läkning och skapa inre balans. Genom att använda specifika andningsmönster och tekniker kan det hjälpa individer att släppa spänningar, minska stress och utforska djupa känslomässiga och andliga tillstånd. Denna praktik erbjuder en möjlighet att utforska och transformera sig själv genom andningen, vilket leder till ökad klarhet, närvaro och välbefinnande

breathwork
unsplash