Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor

Breathwork eller Andningsarbete

Stanna upp! Andas... hur ofta känner du stress? Hur ofta är du medveten om din andning?

Viste du att!!

Lungorna och andningsmekaniken är kroppens effektivaste reningsverk. Hela 70 % av kroppens slaggprodukter lämnar oss via utandningen! (Endast 10 % försvinner med urin och avföring, och resten 20 % dunstar bort genom huden!) Det är blodets syrehalt som avgör hur och när vi andas.

Varför Breathwork?

Breathwork är en kraftfull teknik som kan transformera både din kropp och själ. Genom medveten andning kan du minska stress genom att aktivera kroppens avslappningsrespons och sänka kortisolnivåerna. Det förbättrar din mentala klarhet genom att öka syretillförseln till hjärnan, vilket leder till bättre fokus och kognitiv funktion. Breathwork hjälper dig att frigöra känslor genom att bearbeta och släppa undertryckta känslor och trauman, vilket skapar ökad emotionell balans.

Tekniken stärker din fysiska hälsa genom att förbättra energinivåer, immunförsvar och cirkulation. Du blir mer självmedveten, vilket hjälper dig att leva mer närvarande i nuet och bli mer medveten om din kropp och ditt sinne. Breathwork kan också förbättra din sömn genom att minska stress och ångest, vilket leder till bättre sömnkvalitet. Dessutom kan det öppna upp för djupa insikter och meditativa tillstånd, vilket ger dig en andlig upplevelse.

Oavsett om du vill minska stress, förbättra ditt välbefinnande eller uppleva djup inre frid, är breathwork en enkel men kraftfull praktik som kan ge dig verktygen du behöver. Utforska breathwork och upptäck dess potential att förändra ditt liv.

Stilar

Pranayama 

En uråldrig yogisk andningsteknik som fokuserar på att reglera andningen för att uppnå fysisk, mental och andlig balans. Det utövas vanligtvis som en del av yogapraktiken och innebär medveten kontroll över inandning, utandning och hållande av andan. Genom olika pranayama-tekniker kan utövaren påverka sin energi, sinnesstämning och kroppsmedvetenhet.

Tekniker och Metoder:

 • Nadi Shodhana (Andningsrensningsövning): Alternativ näsandning för att balansera energikanalerna i kroppen.
 • Kapalabhati (Skallelysning): Snabba, kraftfulla utandningar följda av lugna inandningar för att rena och vitalisera kroppen.
 • Bhramari (Bihmari Andning): "Binaural toning" andning, som skapar en beroligande känsla och kan bidra till att balansera viktiga delar

Breathwork Rebirthing

En form av terapeutisk andningsteknik som utvecklades av Leonard Orr på 1970-talet. Det syftar till att frigöra fysiska, emotionella och mentala blockeringar genom en specifik andningsteknik. Genom att använda en djup och kontinuerlig andning, känd som "cirkulär andning", skapas ett konstant flöde av syre och energi i kroppen. Detta hjälper till att lösa upp långvariga spänningar och trauma som kan vara lagrade i kroppen.

Under en Breathwork Rebirthing-session ligger klienten bekvämt och följer terapeutens vägledning med fokus på andningstekniken. Sessionen kan vara mellan 60 och 90 minuter och syftet är att främja djup avslappning, ökad medvetenhet och självinsikt. Genom att bearbeta och släppa tidigare undertryckta känslor och erfarenheter kan klienten uppnå en förbättrad emotionell balans och välbefinnande.

Effekterna av Breathwork Rebirthing kan inkludera minskad stress och ångest, förbättrad självmedvetenhet, ökad energi och förbättrad andningskapacitet. Det är viktigt att notera att denna metod bör praktiseras under professionell vägledning, särskilt för individer med tidigare trauman eller psykiska hälsoproblem. Genom regelbunden praktik kan Breathwork Rebirthing vara ett kraftfullt verktyg för personlig utveckling och emotionellt välbefinnande.

Fördelar


 1. Stressreduktion: Medveten andning kan aktivera kroppens avslappningsrespons och sänka nivåerna av stresshormonet kortisol.

 2. Förbättrad mental klarhet: Genom att öka syretillförseln till hjärnan kan andningsarbete förbättra fokus, kognitiv funktion och mental skärpa.

 3. Emotionell balans: Breathwork kan hjälpa till att frigöra och bearbeta undertryckta känslor och trauman, vilket kan leda till ökad emotionell balans och välbefinnande.

 4. Fysisk hälsa: Regelbundet andningsarbete kan förbättra lungkapaciteten, stärka immunförsvaret och främja bättre cirkulation.

 5. Självmedvetenhet och närvaro: Att vara medveten om din andning kan hjälpa dig att bli mer närvarande i nuet och öka din självmedvetenhet både fysiskt och mentalt.

 6. Bättre sömnkvalitet: Minskat stress och ångest genom andningsövningar kan bidra till bättre sömn och återhämtning.

 7. Spirituell utveckling: För många människor kan breathwork öppna upp för djupa insikter, meditativa tillstånd och en känsla av spirituell upplevelse.

 8. Fysisk avslappning: Vissa andningstekniker fokuserar på att främja avslappning i kroppen, vilket kan minska muskelspänningar och främja generell avslappning.

         Att integrera regelbunden breathwork i din rutin kan vara en kraftfull metod för att främja både fysisk och mental hälsa. Det är             viktigt att lära sig teknikerna korrekt och att börja med korta sessioner under ledning av en kvalificerad instruktör för att                         maximera fördelarna och undvika eventuella risker.

unsplash