Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor
Kurs för män som vill öka sitt självledarskap genom att arbeta med sina 4 grundkänslor

 Ett års program för män

Modul 1

Sorg

Sorg är en naturlig och komplex känslomässig reaktion på förlusten av något betydelsefullt i vårt liv. Det kan vara förlusten av en närstående, ett jobb, en relation eller något annat som varit viktigt för oss och kan variera från person till person. När vi upplever sorg så kan vi känna oss överväldigade av sorgsenhet, saknad och tomhet, ibland även ilska. Det kan vara en smärtsam och utmanande tid där vi behöver ge oss själva tillstånd att sörja och bearbeta våra känslor. Många män beskriver att de inte ens kunnat relatera till känslan av sorg för att de vart så upptagna med att arbeta eller träna eller andra aktiviteter i livet som bedövat känslan. Det är viktigt att vi tillåter oss själva att känna och uttrycka vår sorg på det sätt som passar oss bäst. Vi kommer att arbeta med sorgen genom olika övningar för att connecta och frigöra sorgen. 

En Kurs för män

Modul 2

Ilska

När vi upplever ilska, reagerar våra kroppar genom att öka hjärtfrekvensen, höja blodtrycket och öka adrenalinnivåerna. Det är en överlevnadsrespons som är inbyggd i vår biologi. Att känna ilska i sig självt är inte problematiskt, men hur vi väljer att uttrycka och hantera den är avgörande.

 Att hantera ilska på ett hälsosamt sätt handlar om att kunna identifiera och förstå de underliggande orsakerna till vår ilska. Det kan vara frustration, rädsla, kränkthet eller en känsla av orättvisa. Genom att vara medvetna om dessa känslor kan vi börja utforska alternativa sätt att hantera vår ilska.

 En viktig del av att hantera ilska är att lära sig att kommunicera effektivt och uttrycka våra behov på ett konstruktivt sätt. Att uttrycka ilska genom aggression, fysiskt våld eller skrikande kan leda till skada för oss själva och andra. Istället kan vi använda oss av icke-våldsamma kommunikationsmetoder, såsom att uttrycka våra känslor och behov tydligt och respektfullt. Vi kommer att arbeta med vår ilska genom olika övningar där vi får både känna ilskan rent fysiskt och även se på den ur ett intellektuellt perspektiv. 

En Kurs för män

Modul 3

Rädsla och skam

Rädsla är en känsla som vi alla upplever i olika situationer och faser av livet. Det är en naturlig reaktion som hjälper oss att skydda oss själva och överleva i potentiellt farliga situationer. Rädsla kan vara både fysisk och emotionell och kan framkallas av olika faktorer, som hot, osäkerhet eller trauma. Att förstå och hantera rädsla är en viktig del av att leva ett balanserat och uppfyllande liv. Ibland kan rädslor bli irrationella eller överdrivna, och de kan begränsa oss och hindra oss från att ta steget utanför vår bekvämlighetszon. Det är viktigt att vi lär oss att skilja mellan verkliga hot och de rädslor som enbart begränsar oss. En strategi för att hantera rädsla är att gradvis exponera oss för det som skapar rädslan. Genom att ta små steg och successivt närma oss vår rädsla kan vi gradvis minska dess inverkan och bygga upp vår motståndskraft. Att använda avslappningstekniker, som djupandning eller meditation, kan också vara hjälpsamt för att lugna kroppen och sinnet när vi känner rädsla. Skam kan vara ett resultat av obearbetad rädsla. Skammen över vilka vi är kan vara förlamande i sin kraft. Skam kan vara starkt kopplad till vår identitet och påverka vårt sätt att se oss själva och vår plats i världen. Den kan begränsa vår förmåga att vara autentiska och leva våra liv fullt ut. Denna helg kommer vi att genom olika övningar känna igen och vända runt och utmana vår rädsla och skam till mod och tillit. 

En Kurs för män

Modul 4

Lycka

Glädje är en känsla som kan fylla våra hjärtan med lätthet och lycka. Det är en  uppfriskande känsla som kan ge oss energi och entusiasm i våra liv. Glädje kan komma från olika källor och vara närvarande i olika situationer, från små vardagliga ögonblick till stora milstolpar i livet. När vi känner glädje, upplever vi en lycklig, ljus och lättsam känsla inom oss. Det kan vara resultatet av att uppnå ett mål, umgås med nära och kära, utforska våra passioner eller uppleva skönheten i världen omkring oss. Glädje kan vara smittande och sprida sig till andra, skapa en atmosfär av positivitet och uppmuntran. Att känna glädje är inte bara trevligt, det har också många hälsofördelar. Det kan stärka vårt immunförsvar, minska stressnivåerna och förbättra vår mentala och emotionella välbefinnande. När vi känner oss glada har vi oftast en mer optimistisk syn på livet och är mer benägna att hantera utmaningar på ett konstruktivt sätt. För att odla och uppleva mer glädje i våra liv kan vi ta oss tid att vara medvetna om de små glädjeämnen som omger oss varje dag. Det kan vara att njuta av en solig dag, le åt en rolig situation, vara närvarande i stunden eller uttrycka tacksamhet för det vi har. Att engagera sig i aktiviteter och relationer som ger oss glädje och mening är också viktigt för att uppleva en varaktig känsla av lycka. Vi kommer att utforska vad som ger oss lycka och glädje. Vi kommer genom olika övningar att framkalla glädjen i oss själva.

unsplash